जिल्हा परिषदांची स्थापना

पंचायत समित्यांची स्थापना

कार्यकारी अधिकारी

जिल्हा परिषदेचे, पंचायत समित्यांचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये

कामकाज

विकास परियोजनांची अंमलबजावणी