जिल्हा परिषद सदस्यांची यादी सन 2017-2022

मा.श्रीमती.पानसरे निर्मला सुखदेव

अध्यक्ष, पुणे जिल्हा परिषद, पुणे

मा.श्री.शिवतरे रणजित शिवाजीराव

उपाध्यक्ष,पुणे जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.काकडे प्रमोद भगवानराव

सभापती,बांधकाम व आरोग्य समिती, पुणे जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.वायकर बाबुराव आबाजी

सभापती,कृषि,पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती,जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.पारगे पुजा नवनाथ

सभापती,महिला व बालकल्याण समिती जिल्हा परिषद पुणे

मा.श्रीमती.पानसरे सारीका राजेंद्र

सभापती,समाजकल्याण समिती जिल्हा परिषद पुणे

मा.श्री.आमले अंकुश सखाराम

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री. ढमाले मोहित सुदाम

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.लेंडे शरदराव किसन

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.पवार पांडुरंग तुकाराम

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती बुचके आशाताई दत्तात्रय

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.पारखे गुलाब विठ्ठल

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.लांडे देवराम सखाराम

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.रुपा जयंत जगदाळे

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.दरेकर देविदास दत्तात्रय

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.भोर तुळसी सचिन

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.विवेक प्रतापराव वळसे पाटील

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.अरुणा दत्तात्रय थोरात

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.गावडे सुनिता सोनभाऊ

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.जगदाळे राजेंद्र रणजित

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.पाचुंदकर स्वाती दत्तात्रय

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.बगाटे सविता एकनाथ

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.मांढरे कुसुम धैर्यशील

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.बांदल रेखा मंगलदास

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.पवार सुजाता अशोकराव

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.देशमुख अतुल महादेव

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.घनवट तनुजा संदिप

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.काळे बाबाजी रामचंद्र

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.कु.काळे दिपाली केशव

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.कड रुपाली श्रीकांत

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.बुटे शरद आनंदराव

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.कदम शोभा सुदाम

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

श्री.मराठे नितीन आण्णासाहेब

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.काशिकर कुसूम ज्ञानेश्वर

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.धानिवले अलका गणेश

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.काटकर सागर किसन

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.मांडेकर शंकर हिरामण

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.कांबळे अंजली ज्ञानोबा

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती खंडागळे शैला राजू

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.कटके ज्ञानेश्वर पंढरीनाथ

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.कल्पना सुभाष जगताप

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.अनिता तुकाराम इंगळे

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.कांचन किर्ती अमित

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.सुनंदा रघुनाथ शेलार

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.कामठे अर्चना प्रविण

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.चौरे सुरेखा शैलेंद्र

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.दळवी पुनम नानासाहेब

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.शेळके राणी हर्षल

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.सातपुते लक्ष्मण बाळकृष्ण

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.जगदाळे विरधवल कृष्णराव

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.कदम गणेश भिकू

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.झेंडे ज्योती राजाराम (चिंचावले)

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.झुरंगे दत्तात्रय मारुती

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.दिलीप आबा यादव

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.पवार शालिनी शिवाजी

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.नलावडे अमोल उल्हास

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.धरपाळे दिनकर सोनबा

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.कोंडे शलाका कुलदीप

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.आवाळे विठ्ठल दिनकर

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.खैरे भरत मल्हारी

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.तावरे रोहिणी रविराज

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.देवकाते विश्वासराव नारायणराव

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

श्रीमती.तावरे मिनाक्षी किरण

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.बंडगर हनुमंत कल्याणराव

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.माने प्रविणकुमार दशरथ

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.तांबिले अभिजित राजेंद्र

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.दुधाळ भारती मोहन

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्रीमती.पाटील वैशाली प्रतापराव

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.श्री.भोसले सागर मल्हारी

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे

मा.कु.अंकिता हर्षवर्धन पाटील

सदस्य, जिल्हा परिषद,पुणे