अ.क्र दस्तऐवज डाउनलोड लिंक
1 EoI for Jyoti-Savitri International School, Khanawadi
2 Jyoti Savitri International School
3 ज्योती सावित्री आंतरराष्ट्रीय प्रशाला जाहिरात
4 जिल्हा परिषद पुणे मधील जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष मधील अभिव्यक्ती स्वारस्य सूचना EOI बाबत
5 15TH FINANCE MBBS MO INTERVIEW LIST 12-8-22
6 अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीसाठी अर्ज सादर केलेल्या महिला उमेदवारांच्या प्रशिक्षणाबाबत
7 जि. प. पुणे, कृषि विभाग विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजना मार्गदर्शक सूचना व नमुना अर्ज
8 राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम मुलाखत यादी
9 ग्रामीण भागातील महिलांना किराणा माल दुकान सुरु करणे साठी DBT योजना
10 जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२२
11 E Shrushrut & 15th SN, MPW Advt
12 पुणे जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्रांची यादी
13 १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत वैद्यकिय अधिकारी MBBS उमेदवारांची पात्र अपात्र यादी जाहीर करणेबाबत
14 मुख्याध्यापक पदोन्नती
15 राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम पात्र व अपात्र यादी जाहीर करणे बाबत
16 जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्यांची आरक्षण सोडत काढणेबाबतचा कार्यक्रम
17 अंतिम प्रारूप प्रभाग रचना हवेली पंचायत समिती
18 अंतिम प्रारूप प्रभाग रचना शिरूर पंचायत समिती
19 अंतिम प्रारूप प्रभाग रचना वेल्हे पंचायत समिती
20 अंतिम प्रारूप प्रभाग रचना मुळशी पंचायत समिती
21 अंतिम प्रारूप प्रभाग रचना मावळ पंचायत समिती
22 अंतिम प्रारूप प्रभाग रचना भोर पंचायत समिती
23 अंतिम प्रारूप प्रभाग रचना बारामती पंचायत समिती
24 अंतिम प्रारूप प्रभाग रचना पुरंदर पंचायत समिती
25 अंतिम प्रारूप प्रभाग रचना पुणे जिल्हा परिषद
26 अंतिम प्रारूप प्रभाग रचना दौंड पंचायत समिती
27 अंतिम प्रारूप प्रभाग रचना जुन्नर पंचायत समिती
28 अंतिम प्रारूप प्रभाग रचना खेड पंचायत समिती
29 अंतिम प्रारूप प्रभाग रचना इंदापूर पंचायत समिती
30 अंतिम प्रारूप प्रभाग रचना आंबेगाव पंचायत समिती
31 सहाय्यक लेखाधिकारी अंतिम सेवाजेष्ठता यादी दि. 01-01-2022
32 कनिष्ठ लेखाधिकारी अंतिम सेवाजेष्ठता यादी दि. 01-01-2022
33 जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, जि. प. पुणे अंतर्गत लेखा परीक्षणाकरीता सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती सूचना
34 प्रारूप प्रभाग रचना हवेली पंचायत समिती
35 प्रारूप प्रभाग रचना शिरूर पंचायत समिती
36 प्रारूप प्रभाग रचना वेल्हे पंचायत समिती
37 प्रारूप प्रभाग रचना मुळशी पंचायत समिती
38 प्रारूप प्रभाग रचना मावळ पंचायत समिती
39 प्रारूप प्रभाग रचना भोर पंचायत समिती
40 प्रारूप प्रभाग रचना बारामती पंचायत समिती
41 प्रारूप प्रभाग रचना पुरंदर पंचायत समिती
42 प्रारूप प्रभाग रचना पुणे जिल्हा परिषद
43 प्रारूप प्रभाग रचना दौंड पंचायत समिती
44 प्रारूप प्रभाग रचना जुन्नर पंचायत समिती
45 प्रारूप प्रभाग रचना खेड पंचायत समिती
46 प्रारूप प्रभाग रचना इंदापूर पंचायत समिती
47 प्रारूप प्रभाग रचना आंबेगाव पंचायत समिती
48 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पुणे अंतर्गत MBBS वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी जाहिरात
49 NHM NMHP Advt May 22
50 सर्व साधारण बदल्या 2022 ग्रामसेवक,ग्रा.वि.अ व वि. अ. (पंचा) तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी
51 माहे मार्च 2022 वेतन - Pay Mar 22
52 माहे एप्रिल 2022 वेतन - Pay April 22
53 सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ संवर्ग - स प्र अ, वि अ (सां.), क प्र अ,_ व स (लि), क स (लि)
54 सर्व साधारण बदल्या 2022 विस्तार अधिकारी (शिक्षण ) अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
55 केंद्र प्रमुख संवर्गाची तात्पुरती वास्तव जेष्ठता यादी
56 स. प्र. अ. विनंती आणि प्रशासकीय बदली तात्पुरती वास्तवसेवा जेष्ठता यादी
57 वि. अ. सांखिकी विनंती आणि प्रशासकीय बदली तात्पुरती वास्तवसेवा जेष्ठता यादी
58 व. स. विनंती आणि प्रशासकीय बदली तात्पुरती वास्तवसेवा जेष्ठता यादी
59 क. स. विनंती आणि प्रशासकीय बदली तात्पुरती वास्तवसेवा जेष्ठता यादी
60 क. प्र. अ. विनंती आणि प्रशासकीय बदली तात्पुरती वास्तवसेवा जेष्ठता यादी
61 सर्वसाधारण बदल्या 2022
62 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, पुणे अंतर्गत ६ संवर्गाची निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच समुपदेशन करिता उपस्थित राहणे बाबत
63 आयुष व आरबीएसके वैद्यकीय अधिकारी निवड व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करुन समुपदेशन करिता उपस्थित राहणे बाबत
64 अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीसाठी समुपदेशनास उपस्थित रहाणेबाबत
65 अनुकंपा अंतिम प्रतीक्षा सूची दि. 08-03-2022 अखेर प्राप्त अर्ज
66 विस्तार अधिकारी शिक्षण श्रेणी 2 व श्रेणी 3 दि. 1-1-22 ची सेवजेष्ठता यादी
67 कनिष्ठ अभियंता पदाची दि. 1-1-2022 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी
68 सहायक लेखाधिकारी संवर्गाची तात्पुरती सेवा सूची
69 6 Cadre Interview List
70 वरिष्ठ सहाय्यक लेखा संवर्गाची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
71 कनिष्ठ सहाय्यक लेखा संवर्गाची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
72 कनिष्ठ लेखाधिकारी संवर्गाची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
73 पोषण अभियान अंतर्गत स्वस्त बालक बालिका स्पर्धा अभियान जिल्हास्तरावर उपक्रमाची प्रसिद्धी
74 पोषण अभियान अंतर्गत ज्या अंगणवाडी केंद्रामधील वजन काटे नादुरुस्त आहेत असे नादुरुस्त वजन काटे व उंची मापक पट्ट्या दुरुस्ती करून घेण्यासाठी जिल्हास्तरावर दरपत्रक मागविणे
75 ६ संवर्गाची सुधारित अंतिम पात्र यादी
76 जि. प. प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदलीसाठी निश्चित करावयाच्या अवघड क्षेत्र यादी प्रसिद्ध करणेबाबत
77 ग्रामस्थांची सनद 2021-2022
78 अनुकंपा प्रतीक्षा यादी 2022
79 RBSK NTD Female Interview List
80 RBSK Medical Officer & Ayush UG Interview List 4-3-22
81 सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवर्गाची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
82 विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) संवर्गाची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
83 वरिष्ठ सहाय्यक संवर्गाची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
84 कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गाची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
85 कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संवर्गाची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
86 विस्तार अधिकारी (शिक्षण) श्रेणी 2 व श्रेणी 3 तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
87 कनिष्ठ अभियंता दि. ०१-०१-२०२२ ची तात्पुरती जेष्ठता यादी तयार करणे
88 आयुष युजीआणि आर बी एस के वैद्यकीय अधिकारी यांची सुधारित अंतिम यादी
89 कुष्ठरोग तंत्रज्ञ तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
90 औषध निर्माण अधिकारी तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
91 आरोग्य सेवक महिला तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
92 आरोग्य सेवक पुरुष तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
93 आरोग्य सहाय्यक महिला तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
94 आरोग्य सहाय्यक पुरुष तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
95 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद पुणे कडे जीवन मिशन कार्यक्रमाअंतर्गत शासकीय-निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांच्या सेवा करार पद्धतीने घेण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केल्या बाबत
96 Staff Nurse Waiting List For Counselling
97 17 Cadre Selection & Waiting List
98 माहे डिसेंबर पेड जनेवारी 22 वेतन माहिती
99 रा आ आ अंतर्गत RBSK व आयुष युजी वैद्यकीय अधिकारी पात्र अपात्र यादी
100 रा.आ.अ. अंतर्गत समुपदेशन प्रकियेद्वारे गुणवत्ता निहाय नियुक्ती आदेश देण्याबाबतची सुधारित समुदाय आरोग्य अधिकारी यांची गुणवत्तेनुसार यादी
101 गुणवत्ता यादीनुसार समुदाय आरोग्य अधिकारी समुपदेशन प्रक्रियेस उपस्थित राहणेबाबत..
102 कोविड-19 मुक्त गाव स्पर्धा
103 महानगरपालिका/ नगरपरिषदा यांची हद्दवाढ झाल्याने नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या गावांतील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील उपशिक्षक, पदवीधर, मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुख यांचे समायोजन करण्यात येत असल्याने त्यांचे ऐवजी पर्यायी शिक्षकांची नियुक्ती करणेबाबत.
104 मनपा नपा हद्दवाढ झाल्याने नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांतील जिल्हा परिषद शाळांतील केंद्रप्रमुख मुख्याध्यापक व उपशिक्षक यांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
105 आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद पुणे शुद्धीपत्रक
106 Interview 23 Cadre and Qualified List
107 आरोग्य सेवक पुरुष मधुन आरोग्य सहाय्यक पुरुष पदोन्नती
108 आरोग्य सेवक महिला मधुन आरोग्य सहाय्यक महिला पदोन्नती
109 परिचर पदोन्नती क. स ( लेखा व लिपीक) आदेश
110 विज्ञान / गणित पदवीधर पदी वेतन्नोती आदेश( शिक्षण विभाग प्राथमिक) 1
111 विज्ञान / गणित पदवीधर पदी वेतन्नोती आदेश( शिक्षण विभाग प्राथमिक) 2
112 विज्ञान / गणित पदवीधर पदी वेतन्नोती आदेश( शिक्षण विभाग प्राथमिक) 3
113 विज्ञान / गणित पदवीधर पदी वेतन्नोती आदेश( शिक्षण विभाग प्राथमिक) 4
114 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ दिनांक 01. 01 2021 रोजी चे सेवाजेष्ठता यादी
115 आरोग्य पर्यवेक्षक या पदावरील कर्मचाऱ्यांची दिनांक 01. 01. 2021 रोजीची सेवा जेष्ठता यादी.
116 औषध निर्माण अधिकारी दि. 01.01.2021 रोजीची जेष्ठता यादी.
117 ग्रामस्थांची सनद
118 आरोग्य विभाग 23 संवर्गाची सुधारित पात्र व अंतिम यादी
119 विज्ञान / गणित विषयात पदवीधर असलेले शिक्षक नगरपालिका / महा नगरपालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्याने त्यांना रिक्त जागेवर समायोजन करणेसाठी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध कारणेबाबत
120 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लसीकरण क्षेत्र सनियंत्रक पदभरती
121 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध 30 संवर्गातील पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी 2021-22
122 विज्ञान/ गणित विषयाच्या पदवीधर पदी वेतोन्नती देणेकामी विज्ञान विषयात पदवीधर व १२वी उत्तीर्ण असणाऱ्या उप शिक्षकांची अंतिम सेवा जेष्ठता प्रसिद्ध करणेबाबत
123 पाझर तलाव अर्ज
124 जिल्हा परिषद पुणे अंतर्गत पाझर तलावाचे लिलाव जाहिरात
125 जिल्हा परिषद पुणे अंतर्गत पाझर तलाव लिलाव परिपत्रक
126 पाझर तलाव लिलाव यादी
127 विस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग -३ श्रेणी-३ पदी पदोन्नती देणेकामी सेवा जेष्ठता यादी
128 दिनांक 9.10.2021 रोजी स्टाफ नर्स या पदाकरिता घेण्यात आलेल्या कौशल्य चाचणी व मुलाखतीतील निवड झालेले उमेदवारांनी समुपदेशन प्रकियेकरिता उपस्थित रहावायची यादी
129 दिनांक 9.10.2021 रोजी स्टाफ नर्स या पदाकरिता घेण्यात आलेल्या कौशल्य चाचणी व मुलाखतीतील निवड झालेले व प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची यादी
130 कोविड-१९ च्या लसीकरणासाठी आवश्यक सिरिंजाचा दर कळविणेबाबत
131 कंत्राटी शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-2 या पदासाठी सेवानिवृत्त शाखा अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-2 यांच्या सेवा कंत्राटी पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेणे बाबत अर्ज
132 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गत सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाकरीता योजनेचे अ, ब, व क फॉर्म छपाई करून पुरवठा करणेकामी दरपत्रके सादर करणेबाबत
133 Staff Nurse Skill Test & Interview List 9-10-2021
134 पदवीधर वेतोन्नती देणेकामी १२वी विज्ञान उत्तीर्ण उप शिक्षकांची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
135 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत स्टाफ नर्स पदाची पात्र अपात्र पदांची यादी
136 Draft Development Plan of Pune Metropolitan Region 2021-2041 Volume - 2
137 Draft Development Plan of Pune Metropolitan Region 2021-2041 Volume - 1
138 सन २०२१-२२ जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपाययोजना मधील नाविन्यपूर्ण योजना अंतर्गत अनुसूचित नवबौद्ध महिला बचत गटातील महिला लाभार्थींना मिनीलेअर युनिट चा पुरवठा करणे योजनेसाठी करावयाचा अर्ज
139 सन २०२१-२२ जिल्हा स्तरीय अनुसूचित जाती उपाययोजना आदिवासी उपाययोजना आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी उपाययोजना माडा योजना अंतर्गत ०२ दुभत्या जनावरांचे गट वाटप करणे लाभार्थीने करावयाचा अर्ज
140 जिल्हा परिषद पुणे, आरोग्य विभाग पदभरती शुध्दीपत्रक
141 मुख्याध्यापकांना उपशिक्षक पदावर समायोजित करणेसाठी तात्पुरती सेवा जेष्ठता प्रसिद्ध करणेबाबत
142 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद पुणे अंतर्गत 370 विविध पदांची पदभरती
143 जिल्हा परिषद पुणे अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील ५ संवर्गाची रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात सन २०१९
144 सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
145 पशुधन पर्यवेक्षक अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
146 विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) सर्वसाधारण बदल्या 2021
147 वरिष्ठ सहाय्यक सर्वसाधारण बदल्या 2021
148 महिला बाल कल्याण विभागाची सर्वसाधारण बदली प्रक्रियेची अंतिम जेष्ठता यादी
149 कनिष्ठ सहाय्यक सर्वसाधारण बदल्या 2021_1
150 कक्ष अधिकारी सर्वसाधारण बदल्या 2021
151 अधिक्षक सर्वसाधारण बदल्या 2021.pdf
152 केंद्रप्रमुख संवर्गाची अंतिम वास्तव जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत
153 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाची दि. ०१-०१-२१ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत
154 विस्तार अधिकारी (शिक्षण) श्रेणी -२ संवर्गाची वास्तव जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत
155 जि. प. पुणे मधील आरोग्य विभागातील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हांतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन २०२१ च्या अंतिम जेष्ठता यादी
156 जि. प. पुणे मधील आरोग्य विभागातील औषध निर्माण अधिकारी यांच्या जिल्हांतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन २०२१ च्या अंतिम जेष्ठता यादी
157 जि. प. पुणे मधील आरोग्य विभागातील आरोग्य सेवक (महिला) कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हांतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन २०२१ च्या अंतिम जेष्ठता यादी
158 जि. प. पुणे मधील आरोग्य विभागातील आरोग्य सेवक (पुरुष) कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हांतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन २०२१ च्या अंतिम जेष्ठता यादी
159 जि. प. पुणे मधील आरोग्य विभागातील आरोग्य सहाय्यक (महिला) कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हांतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन २०२१ च्या अंतिम जेष्ठता यादी
160 जि. प. पुणे मधील आरोग्य विभागातील आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हांतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन २०२१ च्या अंतिम जेष्ठता यादी
161 जि. प. पुणे मधील आरोग्य विभागातील आरोग्य पर्यवेक्षक कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हांतर्गंत सर्वसाधारण बदल्या सन २०२१ च्या अंतिम जेष्ठता यादी
162 शाळा स्वमान्यता पत्र
163 कनिष्ठ अभियंता पदाची दि. ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत
164 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद पुणे या कार्यालयास सन 2021-2022 करिता मासिक व आठवडा बैठकीकरिता जेवण, नाश्ता व चहापाणी पुरवठा करणेकमी दरपत्रके सादर करणेबाबत.
165 उपशिक्षक/मुख्याध्यापक/केंद्रप्रमुख/विस्तारअधिकारी(शिक्षण) वर्ग -३ श्रेणी -२ संवर्गातील दिव्यांग कर्मचारी सेवाजेष्ठता यादी
166 पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभागांतर्गत स्वच्छ भारत मिशन योजनेचे लेखा परीक्षण अहवाल तयार करणेकामी सनदी लेखापालाची नियुक्ती करणेबाबत
167 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद पुणे या कार्यालयास सन 2021-2022 करिता स्टेशनरी पुरवठा करणेकमी दरपत्रके सादर करणेबाबत.
168 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद पुणे या कार्यालयास सन 2021-2022 करिता अँटीव्हायरस पुरवठा करणे, संगणक दुरुस्ती करणे, प्रिंटर टोनर भरणे कामी दरपत्रके सादर करणेबाबत.
169 अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवारांची शैक्षणिक अर्हता माहिती
170 विज्ञान ,गणित पदवीधर वेतन्नती बाबत शाळानिहाय रिक्त पदे अहवाल (मराठी,उर्दू माध्यम)
171 विज्ञान,गणित पदवीधर शिक्षक संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
172 अनुकंपा पदभरती बाबत
173 ग्रामसेवक संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
174 सामान्य प्रशासन विभाग, बदलीसाठीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2021
175 कोविड १९ कंत्राटी पदभरती जाहिरात
176 मुख्य आरेखक ,आरेखक,कनिष्ठ आरेखक,अनुरेखक यांचे प्रशासकीय व विनंती बदली अंतिम सेवा जेष्ठता यादी सन 2021
177 विस्तार अधिकारी (शिक्षण) संवर्गाची तात्पुरती जेष्ठता यादी
178 केंद्रप्रमुख संवर्गाची तात्पुरती जेष्ठता यादी
179 कुष्ठरोग तंत्रज्ञ कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०२१ अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
180 आरोग्य सहाय्यक (महिला) व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची दि ०१-०१-२०२१ अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
181 कार्यरत प. उपशिक्षकांची दि ०१-०१-२०२१ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी
182 केंद्रप्रमुख संवर्ग जेष्ठता यादी. दि. ०१-०१-२०२१
183 उपशिक्षक,मुख्याध्यापक,केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी (शिक्षण)वर्ग ३ श्रेणी २ संवर्ग दिव्यांग कर्मचारी सेवा जेष्ठता यादी
184 उ.पदावर कार्यरत विज्ञान,गणित प. शिक्षक यांची दि ०१-०१-२१ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी
185 वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस नियुक्ती 27 4 2021
186 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे MBBS Dr. Dt. 20-04-2021
187 1 कोविड कंत्राटी भरती MBBS Dr 15 4 2021
188 2 कोविड कंत्राटी भरती MBBS Dr 15 4 2021
189 कोविड कंत्राटी भरती Lab Technician
190 कोविड कंत्राटी भरती BAMS Dr 15 4 2021
191 कोविड कंत्राटी भरती जि. प .पुणे X-Ray Technician दि. 14-04-2021
192 कोविड कंत्राटी भरती जि. प .पुणे Hospital Manager दि. 14-04-2021
193 कोविड कंत्राटी भरती जि. प .पुणे ECG Technician दि. 14-04-2021
194 कोविड कंत्राटी भरती जि. प .पुणे ANM दि. 12-04-2021
195 कोविड कंत्राटी भरती Data Entry Operator दि. 13-04-21
196 Provisional Merit List For Data Entry Operator
197 कोविड कंत्राटी भरती GNM दि. 12-04-21
198 CHO regarding 3rd Round Counseling
199 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे GNM दि. 06-04-2021
200 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे BDS दि. 06-04-2021
201 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे ANM Ambegaon दि. 06-04-2021
202 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे ANM Wipro दि. 06-04-2021
203 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे ANM Shirur दि. 06-04-2021
204 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे ANM Mawal दि. 06-04-2021
205 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे ANM Khed दि. 06-04-2021
206 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे ANM Junnar दि.06-04-2021
207 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे ANM Velha दि. 06-04-2021
208 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे ANM Indapur दि. 06-04-2021
209 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे ANM Haveli दि. 06-04-2021
210 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे ANM Bhor दि. 06-04-2021
211 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे ANM Baramati दि. 06-04-2021
212 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे ANM Purander दि. 06-04-2021
213 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे ANM Mulshi दि. 06-04-2021
214 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे ANM Daund दि. 06-04-2021
215 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे GNM Dt. 05-04-2021
216 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे ANM Dt. 05-04-2021
217 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे BDS Dr. BARAMATI Dt. 05-04-2021
218 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे BDS Dr. MAWAL Dt. 05-04-2021
219 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे BDS Dr. MULSHI Dt. 05-04-2021
220 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे BDS Dr. AMBEGAON Dt. 05-04-2021
221 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे BDS Dr. BHOR Dt. 05-04-2021
222 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे BDS Dr. DAUND Dt. 05-04-2021
223 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे BDS Dr. HAVELI Dt. 05-04-2021
224 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे BDS Dr. INDAPUR Dt. 05-04-2021
225 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे BDS Dr. JUNNAR Dt. 05-04-2021
226 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे BDS Dr. KHED Dt. 05-04-2021
227 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे BDS Dr. SHIRUR Dt. 05-04-2021
228 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे BDS Dr. VELHA Dt. 05-04-2021
229 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे BDS Dr. Wipro Dt. 05-04-2021
230 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे MD Dt. 05-04-2021
231 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे BAMS Dt. 05-04-2021
232 कोविड कंत्राटी भरती जि. प. पुणे MBBS Dt. 05-04-2021
233 कोविड कंत्राटी भरती GNM
234 कोविड कंत्राटी भरती ANM इंदापूर ०१-०४-२१
235 कोविड कंत्राटी भरती ANM हवेली दि. ०१-०४-२१
236 कोविड कंत्राटी भरती ANM शिरूर दि. ०१-०४-२१
237 कोविड कंत्राटी भरती ANM वेल्हा दि. ०१-०४-२१
238 कोविड कंत्राटी भरती ANM मावळ दि. ०१-०४-२१
239 कोविड कंत्राटी भरती ANM भोर दि. ०१-०४-२१
240 कोविड कंत्राटी भरती ANM बारामती दि. ०१-०४-२१
241 कोविड कंत्राटी भरती ANM पुरंदर दि. ०१-०४-२१
242 कोविड कंत्राटी भरती ANM दौंड दि. ०१-०४-२१
243 कोविड कंत्राटी भरती ANM जुन्नर दि. ०१-०४-२१
244 कोविड कंत्राटी भरती ANM खेड दि. ०१-०४-२१
245 कोविड कंत्राटी भरती ANM आंबेगाव दि. ०१-०४-२१
246 कोविड १९ कंत्राटी पदभरती जाहिरात
247 पुणे जिल्हा परिषद पुणे कोविड 19 रुग्णालय हिंजवडी (विप्रो) कंत्राटी पदभरती नियुक्ती आदेश वैद्यकिय अधिकारी (MBBS)
248 पुणे जिल्हा परिषद पुणे कोविड 19 रुग्णालय हिंजवडी (विप्रो) कंत्राटी पदभरती नियुक्ती आदेश आरोग्य सेविका (GNM)
249 पुणे जिल्हा परिषद पुणे कोविड 19 रुग्णालय हिंजवडी (विप्रो) कंत्राटी पदभरती नियुक्ती आदेश वैद्यकिय अधिकारी (BAMS)
250 पुणे जिल्हा परिषद पुणे कोविड 19 रुग्णालय हिंजवडी (विप्रो) कंत्राटी पदभरती नियुक्ती आदेश आरोग्य सेविका (ANM)
251 शाळा स्वमान्यता प्रमाणपत्र
252 आरोग्य सेवक (महिला) या पदावरील कर्मचाऱ्यांची व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता यादी
253 सहाय्यक लेखाधिकारी संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी
254 वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी
255 कनिष्ठ लेखाधिकारी संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२१ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी
256 अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीबाबत अंतिम प्रतिक्षायादी
257 पुणे जिल्हा परिषद कोव्हिड रुग्णालय हिंजवडी येथे बीएएमएस / एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी पद भरती बाबत
258 जिल्हा परिषद कोव्हिड रूग्णालय विप्रो करता विशेषतज्ञ पदभरती बाबत
259 कनिष्ठ अभियंता पदाची दि. ०१/०१/२०२१ ची तात्पुरती जेष्ठता यादी
260 डॉ . रखमाबाई राऊत कोविड अर्थसहाय्य योजने बाबत
261 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचारी कटक मंडळ देहू खडकी व पुणे भरती बाबत जाहिरात
262 मुख्याध्यापक पदाची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी दि. ०१-०१-२०२१
263 केंद्रप्रमुख पदाची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी दि. ०१-०१-२०२१
264 वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२१ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
265 कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२१ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
266 विस्तारअधिकारी ( शिक्षण) श्रेणी २ पदाची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी दि. ०१-०१-२०२१
267 सहाय्यक लेखाधिकारी संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२१ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
268 कनिष्ठ लेखाधिकारी संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२१ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
269 Vistar Adhkari Shikshan Promotion Patra Yadi
270 CHO Counc Notice0001
271 विस्तार अधिकारी (पंचा) संवर्गाची दि. ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत
272 ग्रामसेवक संवर्गाची दि. ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत
273 ग्राम विकास अधिकारी संवर्गाची दि. ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत
274 स्वमान्यता शाळांची यादी 2019-2020
275 ANM order 16.09.2020
276 ANM order 15.09.2020
277 कंत्राट दाराकडून मनुष्यबळ पुरविणेबाबतचे ई-निविदा
278 CHO Exit Exam merit lis for Counselling
279 शिक्षण विभाग - जिल्हा अंतर्गत शिक्षकांची विनंती बदलीची सुधारित तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी सन 2020
280 ANM Orders 4.9.2020
281 Education department transfer 2020
282 GNM 28.08.2020 Orders
283 ANM 27.08.2020 Orders
284 Covid 19 ANM Order Mulshi
285 Covid 19 ANM Order Junnar
286 Covid 19 ANM Order Indapur
287 Covid 19 ANM Order Haveli
288 Covid 19 ANM Order Daund
289 Covid 19 ANM Order Bhor
290 Covid 19 ANM Order Baramati
291 Covid 19 ANM Order Ambegaon
292 ceo pune-merged
293 Covid 19 ANM OrderShirur0001
294 Covid 19 ANM Order ZP Covid Hospital
295 Covid 19 ANM Order Velha
296 Covid 19 ANM Order Purandar
297 Covid 19 ANM Order Maval
298 Covid 19 ANM Orde Khed
299 Education dept. Teacher Rikt pade and application form
300 Staff Nurse Order 20-08-2020
301 Asst. Metron Niyukti Order
302 Metron Niyukti Order
303 Ward Boy Niyukti Adesh 19-8-2020
304 Staff Nurse & ward Boy Aadesh Badali
305 Inter district teacher transfer 2020 draft transfer list-outgoing
306 Inter district teacher transfer 2020 draft transfer list-Incoming
307 Inter district teacher transfer 2020 draft transfer list- abstract
308 Covid Tender Letter
309 पुणे जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग रिक्त पदांची कंत्राटी / मेहनताना तत्वावर भरती जाहिरात क्रमांक २
310 CHO FINAL LIST ELIGIBLE NOT ELIGIBLE
311 पुणे जि.प.अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील कंत्राटी भरती – प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ नियुक्ती आदेश
312 पुणे जि.प.अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील कंत्राटी भरती – क्ष किरण तंत्रज्ञ नियुक्ती आदेश
313 पुणे जि.प.अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील कंत्राटी भरती – औषध निर्माण अधिकारी नियुक्ती आदेश
314 पुणे जि.प.अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील कंत्राटी भरती – ईसीजी तंत्रज्ञ नियुक्ती आदेश
315 कोवीड रुग्णालय... स्टाफ नर्स नियुक्ती आदेश
316 कोवीड रुग्णालय.. वॉर्ड बॉय नियुक्ती आदेश
317 पुणे.जि.प.पुणे आरोग्य विभागाकडील कोवीड अंतर्गत भरण्यात आलेल्या पदांचा तालुका निहाय गोषवारा
318 पुणे जि.प.अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील कंत्राटी भरती – प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ नियुक्ती आदेश
319 पुणे जि.प.अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील कंत्राटी भरती – क्ष किरण तंत्रज्ञ नियुक्ती आदेश
320 पुणे जि.प.अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील कंत्राटी भरती – औषध निर्माण अधिकारी नियुक्ती आदेश
321 पुणे जि.प.अंतर्गत आरोग्य विभागाकडील कंत्राटी भरती – ईसीजी तंत्रज्ञ नियुक्ती आदेश
322 आर.टी.ई. 25 टक्के प्रवेशित विद्यार्थी फी प्रतिपूर्ती प्रस्ताव
323 Covering Health
324 Healt Arogya Sevak Mahila
325 Healt Arogya Sahayyak Mahila
326 Healt Arogya Sevak Purush
327 Healt Arogya Sahayyak Purush
328 Healt Aushad Nirman Adhikari
329 Healt Arogya paryavekshak
330 Health Prayogshaala Tadnya
331 आरेखक संवगाची बदलयांबाबतची अंतिम जेठषता यादी
332 Vistar adhikari education seva jeshthta yadi final 2020
333 Kendra pramukh jeshthta yadi badli 2020
334 MBK Paryevekshak badli yadi 2020
335 Jr. Eng ,Sec.Eng. Badali Antim Jestta Yadi 20.21
336 Ass.Jr eng badali antim jeshta yadi 2020
337 GAD Badli Jeshthta yadi Final 2020
338 प्रशासकीय - विनंती - आपसी बदली बाबत तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी पर्यवेक्षिका संवर्ग
339 बदली यादी विस्तार आधिकारी शिक्षण
340 बदली यादी केंद्र प्रमुख शिक्षण
341 सामान्य प्रशासन विभाग, बदलीसाठीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2020
342 विस्तार अधिकारी-पंचायत विंनती बदली तात्पुरती यादी 2020
343 ग्रामसेवक-ग्राविअ-विअ.पं.तात्पुरती बदली यादी 2020 पत्र
344 ग्रामसेवक प्रशासकीय बदली तात्पुरती यादी 2020
345 ग्रामविकास अधिकारी प्रशासकीय बदली तात्पुरती यादी 2020
346 ग्रामविकास अधिकारी विंनती बदली तात्पुरती यादी 2020
347 कोविड-19 भरती प्रक्रिया पदांच्या मुळ जाहिरातीमधील दुरुस्तीकामी शुध्दीपत्रक
348 पुणे जिल्हा परिषद- आरोग्य विभाग रिक्त पदांची भरती (कंत्राटी) विहित नमुना अर्जासहित संपूर्ण जाहिरात
349 Counsellor STS SW Psychatrist Merit List 2-7-2020
350 Specialist List Instructions
351 Staff Nurse Final Selection & Waiting List 02/07/2020
352 ZP Covid hospital advertisement
353 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जाहिरात सन २०२०-२१
354 SBM Jahir Nivedan
355 VPT Vistar Adhikari Panchayat 2020
356 VPT Gram Vikas Adhikari 2020
357 VPT Gram Sevak 2020
358 GAD Jr.Asst. 2020
359 GAD Office Superintendent 2020
360 GAD Section Officer 2020
361 GAD Steno 2020
362 Staff Nurse Provisional Final & Selection List
363 CA recruitment ammendment
364 SBM Sanadhi Lekhapal
365 Staff Nurse Qualified & Disqualified List
366 RBSK MO Bharti 3rd slot Instructions
367 Tyre Notice
368 RTE School
369 Kushtarog-Tantradnya
370 Arogya-Sevak-Purush
371 Arogya-Sevak-Mahila
372 Arogya-Sahayyak-Purush
373 Arogya-Sahayyak-Mahila
374 Stationary Notice
375 Mask Notice
376 EPF Notice
377 Comp Notice
378 पाटबंधारे जाहिरात
379 NUHM MO NOTICE 02-04-20200001
380 कोवीड १९ पंचसूत्री संदर्भ पुस्तिका
381 वाहतूक मनाई आदेश
382 Corona Meet 21.03.2020
383 कोरोना Audio bridge conference
384 जेष्टांची काळजी
385 सुधारित आदेश
386 जीवनावश्यक वस्तू विषयक आस्थापना सुरू ठेवण्याबाबत
387 सुधारीत आदेश - कोरोना या विषाणूचा संसर्ग व प्रादुभाव रोखण्याकरता
388 15 March 2020 Order
389 14 March 2020 Order
390 Corona ebook
391 RTE
392 RTE Fee Updated